COVID-19

  1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka), które nie miały styczności z osobami przebywającymi na kwarantannie.
  2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do pracowni  wchodząc do pomieszczenia pracowni powinni zakrywać usta i nos.
  3. Wszyscy uczestnicy zajęć po wejściu do pracowni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz umycia i zdezynfekowania dłoni. Zapewnienie środków ochrony osobistej (maski, przyłbice) należy do uczestnika zajęć.
  4. Po zajęciach, uczestnicy zabierają prace plastyczne do domu.
  5. Pracownia jest wyposażona w środki do dezynfekcji powierzchni, dezynfekcji rąk oraz mydło antybakteryjne.
  6. Stół, krzesła oraz przybory wykorzystywane podczas zajęć plastycznych są za każdym razem dezynfekowane po zakończeniu zajęć.
  7. Dezynfekcji podlegają również klamki, włączniki świateł oraz pomieszczenie toalety.
  8. W przypadku gdy u dziecka wystąpi potwierdzone zachorowanie lub nastąpi podejrzenie zachorowania na COVID-19, lub wystąpi konieczność przebywania na kwarantannie, rodzic/opiekun poinformuje niezwłocznie pracownię o tym fakcie pod nr telefonu: 507025792.